792 774 993 biuro@aldata.pl

Audyt danych osobowych

Audyt Danych Osobowych

Przeprowadzamy audyt zgodności w Państwa podmiocie, dzięki któremu dowiedzą się Państwo w jakim stopniu Państwa podmiot spełnia wymagania Rozporządzenia Ogólnego.

W ramach audytu ochrony danych osobowych:

  • ustalimy w jakich procesach podmiocie przetwarzane są dane osobowe
  • zweryfikujemy treść klauzul zgody oraz klauzul informacyjnych
  • zweryfikujemy wzory umów powierzenia danych osobowych
  • sprawdzimy stosowane u Państwa zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne

W ramach audytu systemów informatycznych ocenimy poziom bezpieczeństwa zastosowanych środków m.in:

  • kontrolę dostępu do systemów informatycznych
  • wdrożenie polityki czystego biurka i ekranu
  • zabezpieczenie infrastruktury informatycznej
  • ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
  • procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • zabezpieczeń kryptograficznych

 
Po dokonanym audycie otrzymają Państwo raport końcowy wraz z rekomendacjami oraz wytycznymi.

 

zadzwoń

+48   792 774 993

poznaj możliwości

Rozpocznij współpracę już dzisiaj