792 774 993 biuro@aldata.pl

Adres

AL Data
ul. Dworzaczka 19
91-605 Łódź

Email

biuro@aldata.pl

Telefon

+48 792 774 993

+48 604 990 170

Call us

+48 792 774 993


Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest AL Data s siedzibą w Łodzi przy ul. Dworzaczka 19.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w celów, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi hostingowe a także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.